Ons assortiment

Uitgebreid zoeken


Winkelwagen

3 artikelen€ 66,89

Inhoud bekijken


Inloggen

Wachtwoord vergeten
Registreren

Van de wierook naar het Woord

Van de wierook naar het Woord
Titel: Van de wierook naar het Woord
De weg van twaalf voormalige rooms-katholieken naar het protestantisme
Auteur: Vries, Huib de
Bestelnr.: 9789402904765
Prijs : € 6,95
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is leverbaar.
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Titel: Van de wierook naar het Woord
Ondertitel: De weg van twaalf voormalige rooms-katholieken naar het protestantisme
Auteur: Huib de Vries
Uitgever: De Banier - 2017
Druk: 1e druk
NUR: 700 Christelijk leven
Type: Paperback
Bladzijden: 166
EAN: 9789402904765 

> Inkijkexemplaar (PDF) 

Vijfhonderd jaar na het begin van de Reformatie wordt de Kerkhervorming groots herdacht door studie- en herdenkingsbijeenkomsten. Een stroom van boeken belicht de religieuze, sociale en maatschappelijke betekenis van de Reformatie, het leven van reformatoren en hun actualiteit voor nu.
In dit boek komen mensen aan het woord die de Rooms-Katholieke Kerk van binnenuit kennen. Na een kortere of langere periode van twijfel namen ze afscheid van de heilige Moederkerk. Hun getuigenissen bieden inzicht in de rooms-katholieke denkwijze en cultuur, en zijn een les voor protestanten die menen dat het verschil tussen Rome en de Reformatie vandaag van betrekkelijke betekenis is. Tegelijk houden ze de gereformeerde gezindte een spiegel voor. 'Reformatorische' opvattingen en bevindingen zijn soms meer paaps dan protestants. Een deel van de geïnterviewden geeft aan nog steeds op zoek te zijn. In andere gesprekken klinkt Luthers vreugde over de vrolijke ruil door. Goddelozen worden gerechtvaardigd door het enige en volkomen offer van Christus.
 

Recensies 

Eilanden | 2 november 2017 

In het kader van vijfhonderd jaar na het begin van de Reformatie wordt de Kerkhervorming groots herdacht door studie- en herdenkingsbijeenkomsten. Deze bespreking schrijf ik zelfs op 31 oktober. In de achterliggende tijd zijn er stromen van boeken op de markt verschenen, die bepaalde facetten van de Reformatie belichten: religieuze, sociale of maatschappelijke betekenis, het leven de Reformatoren en hun actualiteit voor nu. Maar dit boek is toch wel van een iets andere invalhoek. Hierin komen mensen aan het woord, die de Rooms-Katholieke Kerk van binnenuit kennen. 

Zij namen – na een kortere of langere tijd – afscheid van de heilige Moederkerk. We treffen in hun getuigenissen inzicht in de rooms-katholieke denkwijze en cultuur en zijn een les voor protestanten die menen dat het verschil tussen Rome en de Reformatie vandaag van betrekkelijke betekenis is. Anderzijds houden zij de gereformeerde gezindte een spiegel voor: 'Reformatorische' opvattingen en bevindingen zijn soms meer paaps dan protestants. Aan Huib de Vries gaf een deel van de geïnterviewden aan nog steeds aan hun zoektocht bezig te zijn. Maar in andere gesprekken klinkt de vreugde van Luther over de vrolijke ruil krachtig door: Goddelozen worden gerechtvaardigd door het enige en volkomen offer van Christus. In zijn Woord vooraf eindigt de auteur dat dit kernpunt van de Reformatie niet in de eerste plaats een boeiend onderwerp is voor een theologisch debat, maar het vaste fundament voor een onrustig hart. Omdat de geïnterviewden heel divers zijn, kan ik u aanbevelen om het boek te kopen en alle interviews met aandacht te lezen. Trek dan zelf uw conclusie! Elk hoofdstuk geeft een korte impressie van de persoon zelf of wat hij/zij heeft gezegd. In het eerste hoofdstuk komt Mr. Drs. Bas (Hans Jurgen) van der Ven MSc aan het woord: Op de grens van Rome en Reformatie. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de protestanten de getijden hebben losgelaten. Daarmee breng je immers discipline in je geestelijk leven. Dan komt Ruud (Rudi Gerardus Maria Petrus) Bouwmeester aan het woord: van pracht en praal naar het open Boek. 'Ik snakte naar Woordverkonding, die pracht en praal heeft Christus nooit gewild.' Bij Engelien (Engelina Elisabeth Maria van Tilburg-van Beek) bleef het leunen op de Schrift alleen over. Zij is nu predikantsvrouw in de Hersteld Hervormde Kerk. Ley (Leonardus Catharina Julius) Bodden kwam naar zijn zeggen langs een kromme weg naar huis. Hans (Johannes Gerardus Maria van Hoof) voelt zich nu nauw verbonden aan de kerk van de Reformatie. Jos (Adrianus Dominicus Maria) Lambrechts werd van misdienaar ouderling in de Gereformeerde Gemeente. Viviane (Viviane Josephina Maria) van Oosten-Thal vond God het verst weg. Zij bad tot Maria voor vrouwelijke problemen en tot de Heere Jezus voor al het overige. De titel bij haar bijdrage luidt: onder de tafel met het Rozenhoedje. Ds. Tomasz (Tomasz Jerzy) Pieczko werd opnieuw geroepen in Gods dienst: vanuit Polen, het roomse bastion kreeg hij er een nieuwe last voor in de plaats. Koen (Konrad Willem Marie) van den Munckhof voelde zich een protestantse eenling in rooms Horst. 'We worden totaal genegeerd door de pastoor. Hedendaagse rooms-katholieken hebben geen enkele belangstelling meer voor de godsdienst. Het vagevuur is verleden tijd. Anita (Anthonia Johanna Maria) van der Maas-Faaij, is op zoek naar een onbekende God: ik herken me heel sterk in Ruth. Ze verliet haar vertrouwde wereld en ging een onbekende toekomst tegemoet. Dat is een angstig avontuur. Zo heb ik het beleefd, en zo beleef ik het soms nog. Maar ik ben veilig in de armen van de Heere Jezus. Frans (Franciscus Gerardus Theodorus) Rodenburg, noemt zich Reformatorisch, maar buiten de Kerk. 'Ik ben nog niet in de Kerk met een hoofdletter. Daar gaat het volgens mij om. Veel mensen vinden het geweldig als ze lid van de Hersteld Hervormde Kerk zijn. Of van de Gereformeerde Gemeenten. Dan denk ik: volgens mij zijn jullie roomser dat je zelf in de gaten hebt.' Ds. Toon (Antoon Jozef Daniël) Vanhuysse vindt dat hij in vrijheid en vreugde gezet is. Ten diepste is de rooms-katholieke geloofsleer niets anders dan religieus humanisme. Het is een typische zelfverlossingsleer. Deze bespreking wil ik eindigen met een stelling van Maarten Luther (62): 'De ware schat der Kerk is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.' Wie geïnteresseerd is hoe mensen van rooms-katholiek Protestant zijn geworden, zou ik dit boek van harte aanraden om ook van hun kant de Reformatie belicht te zien. Neem, lees en doe er u winst mee!
 

Kerkblad HHK | 21 december 2017 

Dit boek is een passend boek voor het Reformatiejaar. Hier komen mensen aan het woord die de Rooms-Katholieke Kerk van binnenuit kennen en die na een periode van twijfel en bezinning de kerk, waarvan zij altijd hadden gehoord dat het de moederkerk was, verlieten. De redenen zijn niet altijd dezelf¬de. 

Bij Bas van der Ven ligt de reden niet in de laatste plaats bij het machtsbesef en superioriteitsgevoel van Rome. De klassieke leer dat Christus voor de zonden stierf kan hij nog steeds niet aanvaarden. Hij voelt zich nog altijd zoekend. Als het gaat om de paus is zijn moeite dat deze zich goddelijke eer laat toebrengen. Helaas merkt hij terecht op dat dit ook voorkomt bij voorgangers aan vooral de rechterkant van de gereformeerde gezindte. Hij constateert dat geen mens deze weelde kan dragen en dat dit vroeg of laat fout gaat. Dat ligt bij anderen duidelijk anders. Zij weten zich door de kern van de boodschap van de Reformatie gestempeld: God zoekt het verlorene. Engelien van Tilburg-van Beek mocht, als zij terugkijkt op haar leven, dat reeds op zevenjarige leeftijd bij de voorbereiding van de eerste communie ervaren. Zij vergelijkt haar gang met die van de blinde uit Markus 8 die aanvankelijk de mensen als bomen zag wandelen. Als zij samen met haar man, die later predikant zal worden, de belijdeniscatechisatie bij ds. Budding in Nederhemert volgt, gaat voor haar een wereld open. Nu leert zij de dingen helder verstaan en onderscheiden. Ik kan niet nalaten door te geven dat het boek Religieuze gevoelens van Jonathan Edwards voor haar een eyeopener was. Het liet haar zien hoeveel overeenkomst er is tussen religieuze gevoelens in de rooms-katholieke kerk en allerlei bevindingen in de gereformeerde gezindte.
Toon Vanhuysse getuigt dat het Woord zijn enige geloofsregel is geworden. Hij vond het onthutsend dat het boek De navolging van Christus van Thomas à Kempis ook bin¬nen het protestantisme wordt gewaardeerd, zelfs door bevindelijk gereformeerden. Immers bij alle moois wat er in staat is de grondlijn dat een mens door ootmoed en navolging van Christus moet opklimmen tot God.
Protestantse theologen plegen nog al eens de overeenkomsten tussen Rome en de Reformatie te beklem¬tonen en te beweren dat de kloof geringer is dan zij was. Mij viel op dat bijna alle geïnterviewden dat an¬ders zien. Zij staan zeer sceptisch tegenover toenade¬ring van Rome en de Reformatie. Zij geven aan dat de kloof onoverbrugbaar is. Dezelfde begrippen als gena¬de en rechtvaardiging worden door Rome heel anders ingevuld dan door de Reformatie. Dat is nu niet anders dan vijfhonderd jaar geleden. De Mariaverering komt ook telkens naar voren als één van de breekpunten.
Heel treffend is het getuigenis van Thomas Pieczko dat hij zijn identiteit niet ontleent aan zijn ex-priester-zijn, maar dat deze in Christus ligt. Ik hoop dat wij dat allen door genade zo leren belijden. Ook Pieczko is ervan overtuigd dat wij van Rome als instituut niets moeten verwachten. Zou zij de principes van de Reformatie overnemen dat moet zij nog altijd op heel wezenlijke punten veranderen. Enige aanwijzing dat zij daartoe bereid is ontbreekt. Dat weerhoudt deze gewezen priester niet met rooms-katholieke geestelijken en gewone ge¬meenteleden in gesprek te gaan. Het moet ons immers, zo zegt hij, net als de reformatoren niet gaan om gelijk maar mensen die dwalen tot inkeer te brengen. Van de wierook naar het Woord is een aanrader voor ie¬dereen die wil weten wat het betekent van Rome naar de Reformatie over te gaan. Het kan ons ook helpen het blijvende belang van de Reformatie te zien. Dicht bij het Woord blijven en onze zaligheid enkel en alleen in Christus zoeken om zo voor Hem te leven.

Normaal € 9,95

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.