Ons assortiment

Uitgebreid zoeken


Winkelwagen

39 artikelen€ 530,74

Inhoud bekijken


Inloggen

Wachtwoord vergeten
Registreren

Al treft u 't felst verdriet

Al treft u 't felst verdriet
Titel: Al treft u 't felst verdriet
Troost in dagen van rouw
Auteur: Flavel, John
Bestelnr.: 9789402903522
Prijs : € 11,95
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is leverbaar.

Vorige
 
Inkijkexemplaar Inkijkexemplaar
 

Titel: Al treft u 't felst verdriet
Ondertitel: Troost in dagen van rouw
Auteur: John Flavel
Uitgever: De Banier - 2017
Genre: Theologie
Uitvoering: Paperback
Druk: 1e druk
Bladzijden: 127
EAN: 9789402903522 

> Bekijk alvast de eerste bladzijden

In 1674, twee jaar na de dood van zijn tweede vrouw, schreef John Flavel A Token for Mourners. In dit boek mediteert hij over de woorden uit Lukas 7:13: 'En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet.' Vanuit deze Bijbelplaats helpt de auteur de lezer om na te denken over verdriet en om te onderscheiden tussen 'gematigd' en 'buitensporig' verdriet. Hij legt uit wat passend is voor een christen die rouwt en wat niet. Dit boek is vol van de Schrift, vol raad, waarschuwing en wijsheid; wijsheid verworven door meditatie en door de persoonlijke ervaring van verdriet en verlies. 

A Token for Mourners, nu vertaald onder de titel Al treft u 't felst verdriet, is al meer dan 150 jaar een bestseller in zowel Engeland als Amerika. Het heeft generaties christenouders die lijden onder de hartbrekende ervaring van het verlies van een kind veel troost gegeven. 

Recensies 

Ons Kerkblad | november 2017 

John Flavel (1674) schreef twee jaar na de dood van zijn tweede vrouw dit boek. In dit boek mediteert hij over de woorden uit Lukas 7:13:'En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet.' 

Vanuit deze Bijbelplaats helpt de auteur de lezer om na te denken over verdriet. Hij legt uit wat passend is voor een christen die rouwt en wat niet. Dit boek is vol van de Schrift, vol raad, waarschuwing en wijsheid; wijsheid verworven door meditatie en door de persoonlijke ervaring van verdriet en verlies.
Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: Geoorloofd verdriet, wanneer wordt verdriet een zonde, een goede raad voor onbekeerde lezers, troost voor Gods kinderen, hoe kunnen we ons verdriet beheersen.
Enkele dingen die hij noemt zijn:
1. Probeer het juk dat God op uw schouders heeft gelegd niet overhaast af te schudden.
2. Met het kruis kwam het verdriet in uw leven, maar dat er troost overblijft.
3. Tot slot is de wens en gebed voor u dat u dagelijks mag sterven aan alle aardse vreugde en dat al deze sterfgevallen in uw familie u zullen voorbereiden op uw eigen dood.
Ds. A.T. Vergunst vermeldt in zijn voorwoord: “Rouwen is iets wat mag, maar rouwen kan ook heel makkelijk omslaan in 'onmatig rouwen'. Dat gebeurt sneller dan we denken. Flavel schreef: 'Rouw is als een leeuw die eerst met ons speelt en ons dan verwoest.' Dit boek geeft een kundige pastorale en Bijbelse begeleiding om in het rouwen niet af te dwalen in de bijwegen van zondig rouwen.”
Dit boek, dat troost geeft in dagen van rouw, wordt van harte aanbevolen. 

Bewaar het Pand | 6 maart 2018 

John Flavel schreef dit boekje in 1674, twee jaar na de dood van zijn tweede vrouw, onder de titel 'A Token for Mourners'. Flavel mediteert over Lukas 7:13 'En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet.' Woorden van Christus tot de moeder van de jongeling van Naďn. 

We lezen veel waardevolle en behartigenswaardige dingen in dit boekje. Terechtwijzende woorden en bemoedigende woorden. Het laatste hoofdstuk geeft aanwijzingen hoe we ons verdriet kunnen beheersen. Wij willen u doorgeven wat we lezen op blz. 124 en 125. “Wilt u het verdriet om het verlies van uw geliefde temperen? Zie dan meer op Gods hand in deze hele kruisweg en minder op de tweede oorzaken en de omstandigheden. 'Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het gedaan.' (Psalm 39:10). Beschouw de hand van God in alles wat u overkomt als: Een soevereine hand. Hij heeft het recht om zonder uw goedkeuring of toestemming te beschikken over u en alles wat u lief is. Een vaderhand die u in liefde en trouw vermaant.
'Want de HEERE kastijdt degene die Hij liefheeft, ja, gelijk een vader de zoon in dewelke hij een welbehagen heeft.' (Spr. 3:12). O, als u eens zou zien dat het kruis een roede is in de hand van de Vader, dat Hij u uit liefde beproeft tot uw eeuwig welzijn, dan zou u wel zwijgen! Brengt het lijden u dichter bij God? Kruisigt het u meer aan deze ijdele wereld? Dan is het een roede in de hand van Gods bijzondere liefde. Als liefde tot God er de vrucht van is, dan hoeft u er niet aan te twijfelen dat God u uit liefde beproeft. Een rechtvaardige hand. Ja, de Heere is rechtvaardig in alles wat u overkomen is. Wat Hij ook gedaan heeft, Hij heeft u niet onrechtvaardig behandeld.
Een milde en barmhartige hand die u minder zwaar gestraft heeft dan uw ongerechtigheden verdienen. Hij Die u in de oven van het lijden heeft geworpen, had u ook in de hel kunnen werpen. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat u niet vernield bent. 'Wat klaagt dan een levend mens?' (Klaagl. 3:22, 39).”

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.