De nodiging van de grote Gastheer

De nodiging van de grote Gastheer
Titel: De nodiging van de grote Gastheer
Auteur: Duncan, Rabbi John
Bestelnr.: 9789402901061
Prijs : € 9,95
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is leverbaar.

Vorige


Recensies
 

Bewaar het pand | 07-03-2017 

Deze Schotse predikant kende uitnemend Hebreeuws en andere oosterse talen en heeft als zendeling gewerkt onder de Joden in het Hongaarse Budapest en in het Italiaanse Livorno. 

Meer dan twintig jaar heeft hij aan de predikantenopleiding in Edinburgh Hebreeuws gedoceerd. Vandaar dat hij 'rabbi' genoemd werd. In dit boekje zijn zes toespraken opgenomen die hij hield vr de bediening van het Heilig Avondmaal en de zes bijbehorende toespraken die hij hield na de bediening van het sacrament.

Gezinsgids | 11 mei 2017
 

Duncan betwijfelde dikwijls, in tijden van neerslachtigheid, zijn aandeel aan Christus. Dan kon hij niet preken en vroeg hij zelfs eens een collega of die voor hem in wilde vallen. Op de kansel viel alle depressie en twijfel meestal weg. 

Vooral bij de bediening van het Heilig Avondmaal hief de Heere hem soms tot grote geestelijke hoogten op. Zijn avondmaalspreken en -toespraken zijn dan ook het lezen meer dan waard. Onlangs verscheen van hem het boekje De nodiging van de grote Gastheer in het Nederlands, met zes van die toespraken, vr en n de bediening. Daarin staat onder andere: 'Wie zit er aan het hfd van deze tafel? De Zoon van God, Die Zich niet schaamt ons broeders te noemen'. En wie zijn het die met Hem aanzitten? 'Deze ontvangt de zondaars en eet met hen'. Daarna werkt Duncan deze tegenstelling vol verwondering uit. Zo was de 'rabbi': een 'arme Jozef' met een rijke Zaligmaker. 

Titel: De nodiging van de grote Gastheer
Ondertitel: avondmaalsoverdenkingen
Auteur: Duncan, Rabbi John
Uitgever: Banier Bv, Uitgeverij De - 2016
Nur: 700 - Theologie algemeen
Type: Hardback - 131 x 10 mm
Bladzijden: 73
EAN: 9789402901061 

> Bekijk alvast eerste bladzijden 

De Schotse predikant 'Rabbi' John Duncan (1796-1870) was al in zijn tijd bijzonder geliefd vanwege diens inhoudsvolle preken en toespraken. Door zijn persoonlijke godsvrucht werd hij voor veel theologiestudenten een geestelijke vader.
In dit boekje zijn zes toespraken van hem opgenomen die hij vlak vr de bediening van het Heilig Avondmaal heeft gehouden. Dat geldt eveneens de bijbehorende zes toespraken n de bediening van het sacrament. De zwakheden van de tafelgasten vallen in Duncans overdenkingen in het niet bij de heerlijke deugden van hun Gastheer die hij op een tere wijze naar voren brengt. Steeds komt Duncan daarbij tot de kern: Wie is de drie-enige God voor u geweest en wie bent u voor Hem?

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.