Wandelende bijbels

Wandelende bijbels
Titel: Wandelende bijbels
Auteur: Exalto, John
Bestelnr.: 9789021141275
Uitgever: Meinema
Prijs : € 8,95
Voorraad: Onbekend
Dit artikel is leverbaar.
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Piëtistische leescultuur in Nederland 1830-1960
Volgens het gangbare beeld zat de gereformeerde piëtist met een boekje in een hoekje. Maar klopt dat wel? Wat, hoeveel en waarom lazen de piëtisten eigenlijk? Dit boek gaat over voorlezen en preeklezen, over het contrast tussen Letter en Geest, over het vrome leven van opoe Ruit, die brieven schreef zonder te schrijven en boeken las zonder te lezen. 

Wandelende bijbels behandelt de omgang met tekst, schrift en woord in het Nederlandse gereformeerde piëtisme tussen 1830 en 1960. Aan de hand van tien 'bekeringsgeschiedenissen' vertelt het een boeiend verhaal over de spirituele lezing van de Bijbel en stichtelijke lectuur. De leeswijze van de gereformeerde piëtist vertoont opvallende parallellen met de middeleeuwse meditatiepraktijk, waarin de zogenaamde lectio spiritualis een belangrijke functie vervulde. John Exalto plaatst de piëtistische leescultuur in mediahistorisch perspectief en komt daarbij tot de verrassende conclusie dat oraliteit belangrijke invloed uitoefende op het lezen en schrijven van de vromen. Het piëtisme was een heilig spel met gesproken en geschreven woorden.
 

Dr. John Exalto (1977) is medewerker van ReLiC, het Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij publiceerde verschillende studies over de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, waaronder Gereformeerde heiligen. De religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland (2005). Deze uitgave is een uitgebreide versie van de door hem op 14 aoktober 2005 gehouden tweede Mr. H. Bos-lezing, die deel uitmaakte van een symposium ove religieuze leescultuur in Nederland. 

Normaal € 12,90 

Paperback 155 bladzijden

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.